Chicken Invaders: The Next Wave (Christmas Edition)

Chicken Invaders: The Next Wave (Christmas Edition)

The chickens trở lại với họ như thường lệ, kế hoạch của thế giới lấn át
Người dùng đánh giá
4.2  (34 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.8
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ 10 MB
The chickens trở lại với họ như thường lệ, kế hoạch của thế giới lấn át, và lần này họ đang đưa lên Christmas! Quên hết mọi chuyện về Christmas con Gà tây...... và bước lên Christmas Chicken trong lễ hội ngày bản của Chicken Invaders: The Next Wave.Chỉ khi anh nghĩ là an toàn để ăn gà nữa, con gà đã trở về với một tổ chức cuộc xâm lược cần phải lấy lại toàn bộ hệ mặt trời!
Thông tin được cập nhật vào: