Chicken Invaders: The Next Wave (Christmas Edition)

Chicken Invaders: The Next Wave (Christmas Edition)

Scrolling shooter that pits the player against alien chickens
Người dùng đánh giá
4.1  (37 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.9
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ 10 MB
Destroy the waves of well-organized space chickens that are invading the earth. Stay away from the eggs they're shooting at you and collect power-ups to get better weapons and extra health or shields. Play solo or with a friend in split-screen mode.
The chickens trở lại với họ như thường lệ, kế hoạch của thế giới lấn át, và lần này họ đang đưa lên Christmas! Quên hết mọi chuyện về Christmas con Gà tây...... và bước lên Christmas Chicken trong lễ hội ngày bản của Chicken Invaders: The Next Wave.Chỉ khi anh nghĩ là an toàn để ăn gà nữa, con gà đã trở về với một tổ chức cuộc xâm lược cần phải lấy lại toàn bộ hệ mặt trời!
Thông tin được cập nhật vào: